بذر بادرنجبویه اف یک

بذر بادرنجبویه اف یک وارداتی
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
15,000تومان
10,000تومان

بذر بادرنجبویه اف یک که در متن زیر معرفی میشود وارداتی بوده و از کشور آلمان وارد شده است:

این رقم از بادرنجبویه رقمی محافظت شده و نسل اول میباشد.

گیاه حاصل از کشت این بذر در سال اول به صورت خوابیده روی زمین یا به اصطلاح مسطح رشد میکند و در سال های بعد حدود 1/30 متر ارتفاع پیدا میکند.

این رقم از بادرنجبویه سرمای زمستان را بسیار خوب تحمل میکند و پر از برگ با بازدهی بالا میباشد.

این رقم از بادنجبویه نسل یک حاوی روغن به میزان 0/20 - 0/24 میلی لیتر در هر 100 گرم  میباشد و حاوب مواد موثره زیر است.

TS؛ سیترال A و B به میزان 70%

سیترونلال 20 درصد

رزمارینیک اسید 1/9 درصد

مهمترین کاربردهای اسانس بادرنجبویه به صورت زیر است:

برای تحریک عصبی، مشکلات بخواب، مشکلات عملکردی دستگاه گوارش، استفاده به عنوان ادویه در غذا.

توصیه هایی برای کشت بذر یادرنجبویه اف یک وارداتی:

وزن در هزار دانه: 0/7 گرم

زمان کاشت بذر در خاک: اوایل بهار به میزان 400 گرم برای هر هکتار

فاصله بین ردیف های کاشت: 50 سانتی متر

بهترین زمان برداشت: قبل از شروع زمان گلدهی

عکس بذر بادرنجبویه اف یک عکس بذر بادرنجبویه اف یک وارداتی