بذر ریحان سبز اردستانی

ریحان گیاهی علفی، یک ساله و متعلـق بـه خـانواده نعناعیـان است که با داشتن رقمهاي مختلف یکـی از مهـم تـرین سـبزي هـاي برگی به حساب میآید. ریحان علاوه بر استفاده به عنوان یک سبزي تازهخوري، پیکر رویشی و معطر آن خشک شده و به عنوان یک ادویه و همچنین یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار میگیـرد.

ریحان گیاهی است علفی یکساله و معطر که ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتیمتر می رسد .

برگهاي آن به صورت متقابل بیضوي و نوك تیز با کناره هاي دندانه دار می باشد .

گل هاي آن معطر و کوچک به رنگ هاي سفید، قرمز و گاهی بنفش مشاهده می شود .

تخم آن سیاه و ریز است.

برگ ریحان و سرشاخه هاي جوان آن به مصرف تغذیه می رسد ریحان در ایران و افغانستان به طور خودرو می روید در اکثر نقاط دنیا کاشته می شود.

ترکیبات شیمیایی ریحان:

از ریحان اسانسی تهیه می شود بنام اسانس بازیلیک یا روغن ریحان که معروف است و مصارف درمانی مختلفی دارد.

اسانس ریحان شامل موادي مانند استراگول دارد.

دانه ریحان داراي ماده روغنی است که حالتی روان دارد.

خواص داروئی ریحان:

چون ریحان بسیار معطر است بنابراین براي معطر ساختن غذاها از آن استفاده می شود ریحان از لحاظ قدیم ایران کمی گرم و خشک است .

1) دم کرده برگ ریحان اثر ضد تشنج دارد ومقوي و مدر است .

2)دم کرده برگ ریحان معالج سردردهاي میگرن و عصبی است .

3)خوردن ریحان دستگاه هاضمه راتقویت می کند .

4)نوشیدن یک فنجان دم کرده ریحان نفخ و گاز معده را از بین می برد .

5)برگ ریحان درمان کننده ناراحتی هاي حاصل از نیش حشرات است کافی است که محل گزش حشرات را با برگ ریحان ماساژ دهید خارش و درد را برطرف می کند.

6)جویدن برگ ریحان براي زخم هاي دهان مفید است .

7)جوشانده ریحان تب بر است .

8)دم کرده تخم ریحان مسکن است .

9)اگر تخم ریحان را بکوبید و با صمغ عربی مخلوط کنید داروي خوبی براي درمان اسهال است .

10)تخم ریحان براي رفع دل درد مفید است

11)برگ ریحان اثر زیا کننده شیر دارد ومادران شیرده حتما باید از این گیاه استفاده کنند .

12)دم کرده دانه ریحان براي درمان ورم کلیه و ترشحات زنانه به کار می رود .

13)دم کرده برگ ریحان درمان کننده سرگیجه است .

14)برگ ریحان را همراه غذا بخورید در هضم غذا موثر است .

15)اگر گلدان ریحان را جلوي پنجره بگذارید حشرات و مگس را فراري می دهد و آنها وارد خانه نخواهند شد .