بذر شلغم ایرانی بازگشتی

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
135,000تومان

روش کاشت شلغم با استفاده از بذر چگونه است:

اگر در حال کاشت محصول تابستانی هستید، شلغم را زودتر بکارید. اگر در حال کاشت هستید تا بتوانید شلغم برای نگهداری در طول زمستان داشته باشید، در اواخر تابستان بکارید تا شلغم را قبل از اولین یخبندان برداشت کنید.

شلغم به طور کلی نیاز به یک مکان با آفتاب کامل دارد، اما سایه جزئی را تحمل می کند، به خصوص اگر قصد دارید گیاه را برای سبزی آن برداشت کنید.

خاک و بستر مورد نیاز کشت بذر شلغم را چگونه آماده سازی کنیم:

آماده سازی خاک برای رشد شلغم کار بسیار آسانی است. فقط با چنگک زدن و بیل زدن آن را به طور معمول برای کاشت زیر رو و اماده کنید. هنگامی که کارتان تمام شد و خاک خیلی مرطوب نشد، بذرهای شلغم را به طور یکنواخت بپاشید و به آرامی آنها را چنگک به زیر خاک ببرید.

برای هر هکتار حدودا 3 تا 4 کیلو بذر شلغم ایرانی نیاز است. برای کشت باید با بذرهایی در عمق حدود 1 سانتی متری خاک کشت کنید.  بلافاصله پس از کاشت برای سرعت بخشیدن به جوانه زنی آبیاری را انجام دهید.

هنگامی که متوجه شدید شلغم های خود در حال رشد هستند، بوته ها را با فاصله حدود ده سانتی متر از هم وجین کنید یعنی فاصله دو بوته سبز شده از هم حدود 10 سانتی متر باشد و مابقی بوته ها حذف شوند تا به گیاهان فضای کافی برای ایجاد ریشه های خوب بدهید.

هنگام کاشت شلغم، آنها را در فواصل ده روزه آبیاری کنید، که به شما امکان می دهد هر دو هفته یکبار در طول فصل شلغم را برای برداشت بکارید.

در انتها زمانی که غده شلغم به اندازه مناسب و دلخواه رسید میتوانید ان را برداشت کنید.

برای دریافت مشاوره و خرید بذر شلغم ایرانی با ما تماس بگیرید