بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان (مینای آفریقایی)

مشخصات گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان:

گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان بومی آفریقا بوده و گیاهی دائمی و همیشه‌ سبز است که در روزهای آفتابی در سراسر سال گل می‌دهد. اما گلدهی اصلی گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان در مناطق گرم در اوایل پاییز شروع شده و در طول زمستان ادامه دارد. بنابراین زمانی که رنگ حاصل از گیاهان مختلف در باغ به کمترین مقدار می‌رسد، این گیاه با صفحه‌ای از گل پوشانده می‌شود. گل‌ها ی گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان به قطر ۵-۷ سانتی‌متر با مرکز ارغوانی یا آبی، سطح بالای گلبرگ‌ها گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان سفید با ته‌ رنگ یاسی و زیر گلبرگ‌ها یاسی رنگ است.

گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان رشد سریع داشته و ساقه‌ها، زمانی که گیاه گسترش می‌یابد در تماس با خاک ریشه‌دار می‌شوند و هر گیاه می‌تواند تا 120 سانتی‌متر گسترش یابد. ارتفاع گیاه گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان به 15 تا 30 سانتی‌متر می‌رسد. گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان را می‌توان در مناطق ساحلی و در نواحی با تابستان گرم کشت کرد. اما در مناطق بیابانی رشد خوبی ندارند.

زمان گلدهی گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان چه زمانی است:

گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان از اواخر بهار تا اواخر پاییز گل می‌دهد.

شرایط مناسب رشد گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان چه ویژگی هایی دارد:

در خاک سبک و به نسبت حاصلخیز با زهکشی خوب، در محل گرم و آفتابی رشد می‌کند. گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان نیاز به نور کامل آفتاب و آبیاری متوسط دارد.

اگر چه گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان خشکی را تحمل می‌کند، اما در گیاهان استقراریافته آبیاری متوسط مطلوب است.

گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان نیاز به خاک زهکشی شده دارد. زمانی که گیاهان ظاهر نامرتب پیدا می‌کنند، باید پس از گلدهی سرزنی شوند تا رشد جدید و سالم جایگزین شود.

روش تکثیر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان به چه صورت است:

گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان از طریق کاشت بذر و قلمه قابل‌ تکثیر است که مهم‌ترین روش کشت بذر است.

بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان در اواخر آذر ماه در گلخانه سرد کشت می‌شود و پس از رسیدن به مرحله ۴-۵ برگی نشا شده و در اوایل اردیبهشت‌ماه به گل خواهد رفت.

توجه: فروش بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان به صورت بسته های 50 گرمی و بالاتر طبق سفارش مشتری میباشد ضمنا قیمت درج شده بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان به روز میباشد.

 

جهت اطلاع از قیمت روز و ثبت سفارش بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان تماس بگیرید.