بذر گل کوکب یکساله بذری پابلند الوان

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
4,500تومان

نام علیم گل کوکب بذری چیست:

Chrysam themun

گل کوکب بذری به کدام خانواده تعلق دارد:

Asteraceae

گل کوکب بذری بومی مکزیک و آمریکای مرکزی است. گل های درشت کوکب بذری به رنگ سرخ، آبی، سفید، قرمز می باشد.

گل کوکب بذری در نواحی کوهستانی، جایی که تابستان های خنک تری دارد. کوکب رشد فوق العاده ای می کند و گل های آن بسیار درشت می شود.

رنگ گل های گل کوکب بذری نیز در این مناطق پر رنگ تر و جالب تر است.

کاشت مستقیم بذر گل کوکب بذری در چه فصلی امکان پذیر است:

اواخر زمستان یا اوایل بهار در زمین اصلی کاشته می شود.

گلدهی گل کوکب بذری در چه فصلی رخ میدهد:

از اواسط بهار تا اواسط پائیز

شرایط نگهداری از گل کوکب بذری به چه صورت است:

به نور، گرما، رطوبت معمولی و محل آفتابگیر نیاز دارد.

خاک مورد نیاز برای پرورش گل کوکب بذری چه ویژگی هایی دارد:

می بایست دارای زهکش خوب و غنی از فسفر و ازت باشد.این گیاه جهت تولید ریشه های غده ای و حفظ تعداد گلها نیاز به مقدار کمی کلسیم و پتاسیم دارد.

آبیاری گل کوکب بذری به چه صورت باید انجام شود:

این گل نیازمند آبیاری منظم است