بذر یونجه صربستانی مدیانا

فروش بذر یونجه مدیانا وارداتی از شرکت ان اس صربستان
تماس برای قیمت
 
مشخصات بذر یونجه مدیانا
بذر یونجه مدیانا تولید شرکت ان اس از کشور صرباستان است و به صورت کیسه های 25 کیلویی به فروش میرسد.

ارتفاع بذر یونجه مدیانا: 100تا 120 سانتی متر

مقدار بذر مصرفی با دستگاه: 30 تا 40 کیلو

تعداد چین یونجه مدیانا در هر سال: 6 تا 7 چین

مقدار برداشت علوفه خشک یونجه مدیانا از هر چین در هر هکتار: از چین سوم به بعد به طور میانگین 5 تن علوفه خشک در بهترین حالت و شرایط ممکن قابل برداشت است.

یونجه مدیانا مقاوم در برابر حمله موش صحرایی بوده، به صورتی که موش صحرایی با تغدیه از ریشه این گیاه از مزرعه دور میشود.
این رقم از یونجه دارای برگ های درشت میباشند که یکی از ویژگی های منحصر به فرد این رقم است.

 

 

مزرعه نمونه کشت شده از بذر یونجه مدیانا

وزن کیسه 25 کیلو گرم