کود مرغی مایع 20 لیتری آرگومیکس (Argo Mix)

کود مرغی مایع آرگومیکس به صورت سطل های 20 لیتر عرضه میشود و قیمت درج شده در این صفحه قیمت یک سطل 20 لیتری است.

آنالیز ترکیبات موجود در کود مرغی مایع 20 لیتری آرگومیکس (Argo Mix)

نیتروژن کل : 3 درصد

فسفر قابل‌ استفاده: 2 درصد 

پتاسیم محلول در آب : 2 درصد

مواد آلی : 32 درصد

کربن آلی :15 درصد

هیومیک اسید: 3 درصد

فولویک اسید : 1 درصد

 کود مرغی مایع آرگومیکس (Argo Mix) از چه ترکیباتی تشکیل شده است:

عصاره کود مرغی، عصاره ماهی، نیترات پتاسیم، مونو آمونیوم فسفات، هیومیک اسید، فولویک اسید

استفاده از  کود مرغی مایع آرگومیکس (Argo Mix) چه فوایدی دارد:

- سریع شدن رشد جوانه زنی

- بالارفتن جذب عناصر غذایی

- بالارفتن ترشح آنزیم و هورمون‌های  گیاهی

- بالارفتن توانایی مقاومت گیاه نسبت به تنش‌های محیطی

- افزایش فعالیت ریز جانداران مفید خاک

 دستورالعمل مصرف  کود مرغی مایع آرگومیکس (Argo Mix) چگونه است:

- کود مایع آرگومیکس را می‌بایست قبل از استفاده خوب هم زده تا یک‌دست شوند.

- این ترکیب را با آب هم دما با آب آبیاری در ظرفی جداگانه ترکیب و کاملاً حل کرده و سپس به تانک کود اضافه گردد.

 (توجه: از حل کردن این ترکیب و کودهایی که دارای مادة آلی هستند در آب‌های بسیار سرد و خیلی گرم خودداری کنید.)

- زمان مصرف بعد از سبزشدن محصول و در صورت نیاز 15 روز بعد تکرار شود.

کشور تولید کننده ایران