بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

تولید شرکت ویکیما از کشور دانمارک
150,000تومان
136,500تومان

بذر شلغم دو رنگ محصولی از شرکت ویکیما و تولید شده در کشور دانمارک است که یه صورت قوطی های 500 گرمی به فروش میرسد و دوره رسیدگی آن از زمان کاشت تا برداشت محصول 60 تا 70 روز به طول می انجامد. 

شکل غده حاصل از کاشت بذر شلغم دو رنگ ویکیما کاملا کروی با قطر حدود ۸ تا ۱۲ است.

بوته شلغم دو رنگ دارای برگ های کنگره ای شکل بوده و برگ ها به حالت شکافدار و به رنگ سبز هستند.

شلغم دورنگ ویکیما مناسب برای کاشت در مناطق با آب و هوای معتدل تا نیمه استوایی میباشد.

ارتفاع بوته  شلغم دو رنگ ویکیما ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر میشود.

گوشت غده به دست آمده ترد با درون سفید و زود پز است. 

رنگ پوست این نوع شلغم ویکیما به صورت دو رنگ سفید و بنفش است.

 

وزن قوطی 500 گرم