بذر چمن گرمسیری برموداگراس آفریقایی

فروش بذر چمن گرمسیری مقاوم به گرما
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
1,212,000تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

بذر چمن برمودا گراس به صورت کیسه های 10 کیلویی عرضه میشود و قیمت درج شده در این صفحه قیمت هر کیلوگرم بذر چمن برموداگراس میباشد.

چمن برموداگراس چه ویژگی هایی دارد:

چمن برموداگراس نسبت به دما و حرارت بالای محیط مقاوم بوده و مناسب برای کشت در مناطق جنوبی کشور و زمین های ورزشی است.

همچنین چمن برمودا گراس در برابر پاخوری مقاوم میباشد.

با توجه به این که چمن برمودا گراس مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر است این نوع از چمن نسبت به سایه و سرما حساس می باشد و برای رشد بهتر نیازمند آفتاب و نور مستقیم است.

زمان کوتاه برای اجرای چمن کاری و مقاومت نسبی نسبت به بیماری ها مقاوم در برابر شوری از دیگر ویژگی های چمن برمودا گراس میباشد.

ارتفاع چمن برموداگراس چقدر میباشد:

ارتفاع برگ چمن برمودا گراس از سطح زمین 2/5 تا 5 سانتی متر می باشد.

مراحل لازم جهت مراقبت از چمن برموداگراس به چه صورت است:

از 10 دي تا 10 اسفند ماه چه مراحلی باید انجام شود: 

در اين زمان زمين ها بايد پوشال برداري شده و سيستم هاي زهكشي تعمير شوند. آزمايش خاك بايد انجام گيرد و كود دهي به مناطقي كه واكاري شده اند صورت گيرد.

از 10 بهمن تا 10 فروردين چه کار هایی باید انجام شود:

اين زماني است كه چمن ها دوباره شروع به رشد ميكنند، بنابراين كود دهي زمين با يك كود متعادل (10 -3-25 ) اهميت دارد. در نواحي جنوبي بايد از حشره كشها استفاده كرد. هنگامي كه چمن به خوبي در حال رشد است زمان مناسبي براي تهويه دوباره ميباشد.

از 10 فروردين تا 10 خردادچه اقداماتی باید انجام شود:

در این زمان بايد دوباره از كود و كنترل علف هاي هرز استفاده شود.

از 10 خرداد تا 10 شهريور چه کارهایی باید انجام شود:

در اين ماه ها استفاده از نيتروژن به ميزان 0/4 گرم در هر مترمربع مورد نياز است.

از 10 شهريور تا 10 آبان چه مراحلی باید طی شود:

مقدار كود نیتروژن را به 0/2 كيلوگرم در هر مترمربع كاهش دهيد، ولي بر ميزان کود پتاسیم بيافزاييد.

از 10 آبان تا 10 دي چه کارهایی باید انجام شود:

كوددهي و تهويه براي چمن هايي كه به خواب رفته اند پيشنهاد نميشود.

چمن های مناسب برای کشت در فصل گرم سال چه ویژگی هایی دارند:

اين چمن ها با شرايط موجود در مناطق گرمسيري سازگارند. رشد اصلي آنها در فصل گرم اتفـاق مي افتد و اغلب در طول فصل سرد بـه خـواب مـي رونـد.

دمـاي مطلـوب رشـد آنهـا 27 تـا 35 درجـه سانتيگراد است. عادت رشد آنها به صورت استولوني، ريزومي يا هر دو تا میباشد كه اين امر استقرار مجدد چمن در مناطق كچل شده را تسهيل ميكند.

ريشـه آنهـا عميـق اسـت و در دمـاي 26 تـا 35 درجـه بهترين رشد را دارا ميباشند. زويسياگراس و برموداگراس 2 از معروفترين گونه هاي چمـن فصـل گـرم 3 هستند.

برموداگراس براي زمين هاي ورزشي بسيار مناسب است. اين گونه، با آفتاب، گرمـا و خشـكي سازگار بوده، ولي مقاومت كمي نسبت به سايه و سرما دارد و در زمستان تغيير رنگ ميدهد.

گونه برموداگراس، زميني با قابليت ارتجاعي بالا ايجاد ميكند و ساقه هاي جانبي آن (ريـزومهـا و استولونها) به خوبي رشد ميكننـد. مقـاوت برمـوداگراس در برابـر فرسـايش در تابسـتان و اوايـل پـاييز بالاست، ولي در اواخر پاييز يا اوايل بهار كه چمن به خواب رفته امكان آسيبديـدگي آن بيشـتر اسـت. اگر اين چمن در پاييز در اثر بازيهاي زياد صدمه ببيند، احتمـال بهبـود آن در بهـار نـاچيز اسـت.

در مواقعي كه تعداد بازي زياد است (آمـد و شـد بالاسـت)، چمـن بايـد بـا ارتفـاع بلنـدتري كوتـاه شـود. برموداگراس با بلندي 2 اينچ در مقايسه با 0/5 اينچ مقاومت بيشتري در برابر فرسايش و آسيب دارد. بازيافت بهاري برموداگراس را ميتوان با پوشاندن آن توسط يك پوشش طبيعي (حصـير و ماننـد آن) يا مصنوعي افزايش داد. اين امر به ويژه براي چمنهاي جديدالاحداث يا در زمستانهاي بسيار سرد از اهميت بالايي برخوردار است. از آنجا كه ما نميتوانيم ميزان سرماي زمستان را پيشبيني كنيم، بهتر است نسبت به پوشاندن زمين اقدام نمائيم. براي تـرميم زمـين مـيتـوان در مـاه ارديبهشت يا خرداد اقدام به واکاری با برموداگراس نمود.

در زمين هاي با چمن برموداگراس موارد زیر باید رعایت شود:

• احتمال از بين رفتن در زمستان و در شرايط پر آمد و شد بالاست.

• براي زيبايي و نماي بهتر، استفاده از چمن real مناسبتر است.

• در صورت كاشت در ماه هاي ارديبهشت يا خرداد، از اوايل شـهريور تا اواسط مهر داراي بهترين كيفيت خواهد بود.

• در صورت آمد و شد بالا، تعويض سالانه ضروريست.

• در مرداد و اوایل شهریور به رنگ قهوهاي (قرمز) و در فروردین و اردیبهشت بـه رنـگ سـبز در مي آيد.

• بسيار ارتجاعي است و به بازي سرعت ميبخشد.

• در اوايل فصل رشد و همچنين، تابستان بسيار مقاوم است، ولي آمد و شد زياد در آخر فصـل آن را خراب ميكند.

 بذر چمن برموداگراس وارداتی بوده و به صورت کیسه ها 10 کیلویی شناسنامه دار و پلمب عرضه میشود.

جهت دریافت مشاوره رایگان و همچنین ثبت سفارش خرید بذر چمن گرمسیری برموداگراس آفریقایی با ما تماس بگیرید.

وزن کیسه 10 کیلو گرم