بذر کنجد قهوه ای اصلاح شده

بذر کنجد قهوه ای خام که در زیر تصویر آن را مشاهده میکنید هم به عنوان بذر کشاورزی و هم به عنوان دانه خوراکی قابل استفاده است.

این دانه ها سرشار از مواد مغذی هستند و به دلیل داشتن پروتئین بالا و مواد معدنی ارزشمند مصرف می شوند. دانه های غنی از روغن به دلیل خواص مغذی، پیشگیرانه و درمانی به طور گسترده در آشپزی و همچنین در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرند. دانه‌های کنجد قهوه‌ای با رنگ قهوه‌ای طلایی نهفته عمدتاً برای استخراج روغن خوراکی کنجد استفاده می‌شوند زیرا کاملاً بافت و طعم حیاتی را به روغن می‌دهند.

 

 

 

 

بذر کنجد قهوه ای خام

مشخصات کنجد قهوه ای به چه صورت است؟

محصول گياه كنجد يكي از دانه هاي روغني و خوراكي مهم در نواحي گرم و نيمه گرم اسـت و يكي از قديمي ترين دانه هاي روغني در جهان مي باشد. موطن اصلي كنجد هندوسـتان و بـه آن جلجلان نيز مي گويند.

پايين بودن هزينه توليد، داشتن بازار فروش مناسب و هـم چنـين امكان صدور دانه بو داده و ارده آن به كشورهاي حاشيه جنوبي خلـيج فـارس زمينـه مناسـبي را بـراي كشـت ايـن محصـول فـراهم نمـوده اسـت. كنجـد داراي پـروتئين ، ويتـامين هـاي B , D , E , F و لسيتين مي باشد. كنجد گياهي گرمادوست است و بعد از غلات بويژه گندم و جو كشت مي شود. دوره رويش كوتاه و حدود ٩٠ تـا ١١٠ روز بـوده و بـه هـواي گـرم و نـور فراوان احتياج و به حرارت پايين حساس است. كنجد به عنوان يك محصول مقاوم به خشكي و گرما معروف است و به زيادي رطوبت خاك و عدم تهويه نسبتا حساس است و به همـين جهـت كنترل آبياري كنجد ضرورت دارد. اين گياه مقاوم به خشكي و بـه شـوري حسـاس اسـت و در انواع خاك ها رشد مي كند مشروط بر آنكه از نظر تهويه و زهكشي محـدوديتي وجـود نداشـته باشد. با اين حال خاك هاي داراي بافت متوسط را ترجيح مي دهد.

خاك مطلوب كشت كنجد چه ویژگی هایی دارد:

كنجد را مي توان مشروط بر آنكه از نظر زهكشي و تهويه مناسب باشد در انواع خاكها كشت نمود. خاكهاي داراي بافت متوسط شرايط مطلوب تري را فراهم مي سازند. كنجد نسبت به شوري خاك حساس است و آن ميزان از شوري كه خسارت ناچيزي به زراعت پنبه وارد مي كند محصول كنجد را نابود مي سازد.

مناسب ترین تاريخ كاشت کنجد چه زمانی است:

در تعيين تاريخ كاشت كنجد توجه به درجه حرارت مناسب جهت سبز كردن –پايداري دماي هوا و زمان گلدهي حائز اهميت است زيرا منجر به بارور نشدن گلها گرديده و تعداد كپسولهاي تشكيل شده كاهش مي يابد . كاشت مي تواند هنگامي انجام شود كه ميانگين شبانه روزي حرارت هوا به ٢٠ تا ٢٥ درجه سانتيگراد رسيده باشد . كنجد يكي از آخرين زراعت هاي بهاره است كه كشت مي گردد. در مناطق گرمسير مثل جنوب شرق استان فارس كشت كنجد اغلب بعد از برداشت گندم و جو انجام مي شود. در مناطق پنبه كاري مي توان يك تا دو هفته پس از كشت پنبه به كشت كنجد اقدام نمود.

تاريخ کشت کنجد در منطقه ورامین: اوايل ارديبهشت تا اوايل خرداد 

تاريخ کشت کنجد در مناطق گرمسيرمركزي: اوايل تيرماه

تاريخ کشت کنجد در منطقه داراب در استان فارس: اوايل تيرماه

تاريخ کشت کنجد در هرمزگان: دهه دوم تيرماه

تاريخ کشت کنجد در خوزستان: اواخرارديبهشت تا نيمه اول خرداد

مناطق معتدل و گرمسير شمالي مثل منطقه مغان: نيمه ارديبهشت به بعد

تاريخ کشت کنجد در مازندران: اواخر ارديبهشت به بعد

تاريخ کشت کنجد در كرج و نواحي مشابه: آخر ارديبهشت تا نيمه اول خرداد پس از آخرين بارندگيها

خراسان ( كشت ديم ): اوايل خردادماه بعداز برداشت جو

تاريخ کشت کنجد در خراسان ( كشت آبي ): اواخر خرداد و اوايل تيرماه كرمان

ميزان كود مصرفي برای کشت کنجد در هر هکتار چقدر است:

احتياجات كودي كنجد شبيه پنبه است. اين گياه براي رشد مطلوب نياز به ازت، فسفر و پتاس دارد. كود شيميايي مورد نياز ١٥٠ تا ٢٠٠ كيلوگرم فسفات آمونيوم و ١٠٠ كيلوگرم اوره در هكتار و در صورت كمبود پتاس ١٠٠ كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم نيز پيشنهاد مي شود. در كشت هاي تجاري براي دستيابي به عملكرد مطلوب كاربرد سرك ازت ضروري است بايد آن را زماني مصرف كرد كه ارتفاع بوته به ٢٠ سانتيمتر رسيده باشد.

مراحل كاشت بذر کنجد چگونه انجام میشود:

به علت اينكه دانه كنجد در مراحل اوليه رشد و جوانه زدن خيلي حساس و ضعيف است در آماده كردن زمين قبل از كاشت بايد نهايت دقت بعمل آيد. زمين بايد كاملا عاري از علف هاي هرز بوده و چنانچه كشت با آبياري باشد زمين بايد بخوبي تسطيح گردد. شيب زمين طوري تنظيم گردد كه آب در هيچ قسمتي از زمين روي بستر بذر را نگيرد و خطر سله بستن در مرحله جوانه زدن و رويش گياه وجود نداشته باشد. بسته به نوع خاك عمق كاشت تغيير مي كند و معمولا بين ٢ تا ٥ سانتيمتر متغيير است. عمق كاشت همچنين بسته به زمان كاشت و ميزان رطوبت خاك تغيير مي نمايد. در تنظيم بذر پاش و تهيه بستر بذر بايد دقت كافي صورت گيرد تا بذور بطور يكنواخت ريخته شده و نياز به تنك هاي متوالي وجود نداشته باشد.

آبياري گیاه کنجد به چه صورت انجام میگیرد:

كنجد به طور معمول در برابر خشكي مقاوم است. با اين وجود گياهچه كنجد در برابر كمبود آب بيش از حد حساس است. همچنين در زمان گلدهي و اوايل دانه بندي نيز به كم آبي حساس مي گردد. آبياري بسته به نوع زمين كشت به طريق كرتي (غرقابي) يا جوي و پشته صورت مي گيرد. اين گياه به ويژه در مراحل اول، گياهچه اي در برابر پوسيدگي ريشه و ساير بيماريهاي قارچي ناشي از مردابي شدن يا رطوبت اضافي حساس است. انجام كشت كنجد به صورت هيرم باعث افزايش درصد جوانه زني و نيز تسريع در آن مي شود. دور آبياري معمولا بسته به شرايط منطقه بعد از سبز شدن هر ١٤ روز يكبار مي باشد. 

ميزان بذر مورد نیاز کنجد در هر هکتار چقدر است:

تراكم بوته و فاصله كاشت براي كاشت كنجد به علت متفاوت بودن تيپ شاخه بندي گياه فاصله بين خطوط از ٤٥ تا ٧٠ سانتيمتر متغير است . فاصله بين بوته ها كمتر از 2/5 سانتيمتر و بيشتر از ١٥ سانتيمتر توصيه نمي شود. بر اساس تراكم هاي مختلف و وزن هزار دانه متفاوت ميزان بذر مورد نياز در هكتار متغير مي باشد لكن بطور كلي ميزان بذر مصرفي جهت كشت يك هكتار از ٤ تا ٦ كيلوگرم نوسان دارد. ضد عفوني بذر نيز معمولا با بنوميل ٢ در هزار صورت ميگيرد.

مبارزه با علف هاي هرز کنجد به چه صورت انجام میشود:

جهت مبارزه وپيشگري ازشيوع علفهاي هرز مي توان از علف كش ترفلان به نسبت ٢ ليتردرهكتاراستفاده نمود. زمان استفاده قبل از احداث جوي و پشته بوده و پس از مصرف لازم است با دو ديسك عمودبرهم درعمق١٠ سانتيمتري با خاك مخلوط گردد تا اثربخشي مناسبي داشته باشد . اين گياه در مراحل رشد در مقابل علفهاي هرز حساس و قادر به رقابت با آنها نيست درنتيجه در اين مرحله عمليات وجين ضرورت دارد. در كشت رديفي استفاده از پنچه غازي يا كولتيواتور سبك بهترين روش مبارزه با علفهاي هرز است. استفاده از برنامه تناوب صحيح نيز توصيه مي گردد. همچنين انجام يك آبياري در هنگام تهيه زمين باهدف سبز شدن علفهاي هرز و مبارزه با آنها تاثير قابل توجهي دارد.

برداشت کنجد به چه روشی انجام میشود:

با نزديك شدن زمان برداشت برگ هاي پاييني شروع به زرد شدن نموده و همزمان كپسول هاي تحتاني باز مي شوند. رسيدگي كپسول ها در كنجد از پايين به بالا صورت مي گيرد. تاخير در برداشت براي رسيدن تمامي كپسول ها باعث ريزش دانه ها از كپسول هاي پاييني و افت عملكرد مي شود. لذا قبل از رسيدن همه كپسولها بوته ها درو مي شوند. پس از درو دسته هاي كنجد را بصورت عمودي يك يك تا دو هفته در معرض جريان هوا قرار مي دهند تا ضمن خشك  شدن همه كپسولها باز شود و بذر ها را بتوان از آنها خارج نمود. سپس مي توان دانه ها را با تكان دادن بوته در محلي كه براي آن در نظر گرفته شده است جمع آوري نمود. براي جلوگيري از افت عملكرد و از بين رفتن دانه هاي كنجد از قبل بايد كف انبار يا محل خرمن بوته هاي كنجد را با وسايل مناسب عايق نمود. سيمان كردن انبار يا پهن كردن برزنت قابل توصيه مي باشد. 

 برای دریافت مشاوره رایگان و خرید بذر کنجد قهوه ای اصلاح شده تماس بگیرید

وزن کیسه 25 کیلو گرم