کود مایع مرغی خالص بارلاس (بارلا چیک)

آنالایز کود مایع مرغی خالص بارلاس (بارلا چیک) به صورت زیر است (w/w%):

نیتروژن کل (N): 6 درصد

فسفر قابل‌استفاده (P2O5): 2 درصد

پتاسیم محلول در آب (K2o): 6 درصد

اسید هیومیک (HA): 7 درصد

اسید فولویک (FA): 3 درصد

منیزیوم محلول (Mg): 0.25 درصد

آهن محلول (Fe): 0.25 درصد

روی محلول (Zn): 0.3 درصد

منگنز محلول (Mn): 0.1 درصد

ماده آلی (OM): 18 درصد

کربن آلی (OC): 7.5 درصد

 جهت دریافت مشاوره و ثبت سفارش تماس بگیرید