بذر اسفناج اورینتال پراید ویکیما

بذر اسفناج هیبرید اف یک تولید شرکت ویکیما دانمارک
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تماس برای قیمت

بذر اسفناج اورینتال پراید از جمله بذور اسفناج هیبرید است که توسط شرکت ویکیما از کشور دانمارک تولید و عرضه میشود. این بذر مناسب برای کشت در فضای باز بوده و میزان بذر مورد نیاز اسفناج اورینتال پراید برای هر هکتار 20 کیلوگرم است.

نوع بسته بندی بذر اسفناج اورینتال پراید بسته های یک کیلوگرمی و کارتن های 16 کیلو گرمی است.

شکل برگ های اسفناج اورینتال پراید از نوع گوش خرگوشی یا نوک تیز است.

مدت زمان رسیدگی بذر اسفناج اورینتال پراید از زمان کاشت تا برداشت 55 روز است.

ارتفاع بوته اسفناج اورینتال پراید متوسط بوده و نسبت به قارچ پرونوسپورا مقاوم میباشد.