بذر گیاهان دارویی

بذر بادرنجبویه اف یک

بذر بادرنجبویه اف یک وارداتی
15,000تومان 10,000تومان

بذر گل همیشه بهار پرپر نارنجی اف یک

بذر گل همیشه بهار پرپر نارنجی دارویی
10,000تومان

بذر اسطوخودوس اف یک انگلیسی

بذر اسطوخودوس فرانسوی اف یک وارداتی
10,000تومان

بذر خارشتر علوفه ای

فروش بذر خارشتر برای کاشت به عنوان علوفه
45,000تومان

بذر سیاه دانه اصلاح شده ایرانی

فروش عمده بذر سیاه دانه اصلاح شده ایرانی
195,000تومان

بذر گلرنگ صفه اصفهان (بذر کافشه)

فروش عمده بذر گلرنگ در اصفهان
32,000تومان

بذر یولاف (بذر جو دوسر)

فروش بذر یولاف یا جو دو سر زراعی
34,500تومان

بذر آنغوزه تلخ و آنغوزه شیرین

فروش بذر آنغوزه تلخ و شیرین
99,000تومان