بذر اطلسی اف یک (F1) Pan American

این بذر محصول شرکت pan maerican آمریکا میباشد
230تومان

مشخصات بذر اطلسی اف یک (F1) تولید شده توسط شرکت pan american به صورت زیر است.

نام علمی اطلسی چیست:

Petunia x hybrida

نام های رایج اطلسی اف یک کدام هستند:

گل اطلسی منفرد Grandiflora

فصل گلدهی اطلسی چه زمانی می باشد:

بهار، اواخر بهار، تابستان، اواخر تابستان

عادت رشدی گیاه اطلسی به چه صورت است:

اطلسی معمولا به صورت کپه ای یا عمودی رشد میکند

فاصله کاشت مناسب بذر گل اطلسی اف یک چه میزان باید باشد:

مناسب ترین فاصله کاشت بذر گل اطلسی اف یک 25 - 36 سانتی متر میباشد.

ارتفاع بوته اطلسی اف یک (F1) از سطح زمین چقدر میشود:

در بهترین شرایط بوته حاصل از کاشت بذر اطلسی اف یک (F1) معمولا 25 - 38 سانتی متر رشد پیدا میکند.

عرض بوته اطلسی اف یک چقدر میشود:

پس از رشد کامل بوته اطلسی اف یک (F1) عرضی به میزام 25 - 30 سانتی متر پیدا میکند.

میزان نور مورد نیاز برای رشد اطلسی اف یک به چه صورت است: 

اطلسی اف یک برای رشد بهینه نیازمند آفتاب مستقیم است.

پرورش دهنده اطلسی برای کشت چه اطلاعاتی نیاز دارد:
بذر اطلسی اف که که ما عرضه میکنیم به صورت خام و پلت شده میباشد.
زمان کاشت نشا در زمین اصلی، 4 تا 5 هفته بعد از کاشت بذر میباشد
از زمان کاشت نشا در زمین اصلی تا مرحله گلدهی 5 تا 6 هفته طول میکشد