بذر درخت بادام تنگرس

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
65,000تومان

نام علمی بادام تنگرس چیست:

horrida .var Spach lycioides A

درخت بادام تنگرس متعلق به جنس Amygdalus و تيره Rosaceae شناسايي شد. در زبان محلی به اين گياه تَنگَز يا تَنگَس گفته ميشود كه از دو واژه «تن» به معناي بدن و «گز» كه اشاره به خارهاي گزنده آن دارد، تشكيل شده است كه اين خارها در اثر فرورفتن در بدن انسان و دام سبب ناراحتي ميشود و در صورت ماندن خار در بدن بر شدت درد افزوده ميشود.

 گونه ای از اَرْجَنَگ و تنگرس نامی است که در کرج و دره زیارت به این درخت دهند و نامهای دیگر آن ، گیزی و شال چس است. 

درختی از تیره عناب ها که خواص عمومی و دارویی تیره خود را دارد و چهار گونه از این گیاه تاکنون در جنگل های شمالی ایران شناخته شده است.

گونه های مختلف این گیاه در جنگلهای شمال خراسان و استپ های اطراف تهران نیز می رویند.

میوه گیاه مذکور در طب سنتی به عنوان مسهل مصرف می شود. 

این درخت در ایران در استانهای گیلان (اطراف رودبار)،آذربایجان شرقی، کرمانشاه، همدان، لرستان، یزد ، کرمان ، فارس ، تهران  و سمنان  می روید.
 
ظاهر درخت بادام تنگرس به چه شکل است:
درختچه خاردار پرشاخه ای است که شاخه های جوان آن بدون کرک و قهوه ای رنگ و شاخه های مسن آن به رنگ قهوه ای-خاکستری، خاکستری-سفید یا خاکستری نامحسوس است. برگ هایش طولی تا ۲۰ میلی مترو عرضی بین ۳ تا ۴ میلی متر دارند و بیضوی و باریک با رأسی نوک تیز هستند. گل های آن بدون دم گل است. میوه شفت مخملی آن طول تا ۱۵ و عرض تا ۱۲ میلی متر دارد.
درخت بادام تنگرس در چه مناطق و شرایطی رشد میکند:
این درختچه خاردار اغلب در اراضی آبرفتی دامنه مخروط افکنه ها و نواحی صخره ای و سنگلاخی دامنه کوه ها و گستره پای کوه ها رویش می یابد. گیاهی مقاوم به خشکی و کم آبی است و سازگاری بسیار بالایی نسبت به استرس های محیطی و بویژه خشکی و نقصان نزولات جوی سالیانه دارد و به همین دلیل برای گسترش مراتع مشجر بویژه در خاک های آبرفتی یا دامنه مخروط افکنه ها مناسب است و می توان آن را با بذر کاشت.