بذر سیاه دانه اصلاح شده ایرانی

فروش عمده بذر سیاه دانه اصلاح شده ایرانی
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
195,000تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد جهت اطلاع از قیمت روز بذر سیاهدانه ایرانی تماس بگیرید

نامهای فارسی دیگر سیاهدانه کدام اند:

شونیز، سیاه تخمه، سیاله، سیاسونی

نام انگلیسی بذر سیاهدانه ایرانی چیست:

Black cimin

نام علمی سیاهدانه بذر سیاهدانه ایرانی:  Nigella sativa

گیاه سیاه دانه به کدام خانواده تعلق دارد: Ranunculaceae

بذر سیاهدانه ایرانی موجود با جدید ترین دستگاه های بوجاری که بر اساس رنگ ناخالصی های موجود را شناسایی میکند و آنها را جداسازی میکند بوجاری شده است. 

این دستگاه کالر سورتر نام دارد. 

این روش سیاهدانه را با خلوص 99 تا 100 درصد بوجاری میکند و جدید ترین روش بوجاری سیاهدانه است.

بذر سیاهدانه به دو صورت قابل استفاده است.

1- برای روغن گیری

2- برای کاشت به منظرو تولید سیاهدانه

سیاهدانه ترجیحاً گیاهی روز بلند است و زمان کاشت آن بطور معمول اسفند ماه میباشد. زمان گلدهی آن در مناطق جنوبی و گرمتر از دهه سوم فروردین و تا دهه اول خرداد طول میکشد. در مناطق سردتر و معتدل تر معمولا آخر اردیبهشت گلدهی آغاز و تا دهه اول تیرماه ادامه مییابد. بطور کلی میتوان یک دوره تقریباً سه ماهه رشد و نمو را برای این گیاه در مناطق معتدل در نظر گرفت که از زمان کاشت تا هنگام برداشت به طول می انجامد. 

سیاهدانه در کدام کشور های و مناطق ایران کشت و تولید میشود:

وسعت کشت سیاهدانه منطقه مدیترانه (مصر، ترکیه، یونان، تونس و ...) هند و خاورمیانه میباشد. در مناطق مختلف جنوب غرب آسیا، اروپا و شمال آفریقا بومی شده و کشت میشود. در ایران نیز در اراک و اصفهان می روید و در سایر نواحی هم پرورش مییابد. در ایران چندین توده سیاهدانه، مثل توده های اصفهان، مشهد، اراك، سمیرم، محلات و قزوین وجود دارد. در حال حاضر توده سمیرم بهترین نوع موجود در داخل کشور گزارش شده است. 

برای کشت سیاهدانه چه شرایطی مورد نیاز است:

این گیاه مخصوص نواحی معتدل و سرد بوده و در مناطق گرمسیر به ندرت یافت میشود. موطن اصلی سیاهدانه جنوب اروپا و آسیای غربی بوده است و از قدیم این گیاه را در این مناطق می کاشته اند. سیاهدانه به سادگی با محیط جدید خو میگیرد. سیاهدانه به کمبود آهن و خاكهای ضعیف حساس است و به سرعت زرد میشود. همچنین به شوری و گرما نیز مقاومت خاصی ندارد. بیشترین سرعت جوانه زنی در 21 درجه سانتیگراد گزارش شده است. حداقل و حداکثر بارش ساالنه برای کشت دیم به ترتیب 431 و 1531 میلیمتر و بارش بهینه، 791 میلیمتر بیان شده. حداقل، حداکثر و دمای مطلوب برای رشد گیاه به ترتیب 8/7 ، 21 و 13 درجه سانتیگراد عنوان گردیده است. دامنه تحمل سیاهدانه به اسیدیته خاك، نسبتا وسیع است و از 2/8 تا 9/69 گزارش شده ولی PH مطلوب 5/6 بیان شده. همچنین تحمل به شوری سیاهدانه، در مرحله گیاهچه، بیش از مرحله جوانه زنی است.

 

مناسب ترین تاریخ کاشت سیاهدانه، فواصل کاشت بذر و روشهای مختلف کاشت سیاهدانه به چه صورت است:

تکثیر سیاهدانه به وسیله بذر انجام میشود. تاریخ کاشت، از اصلی ترین فاکتورها در تعیین عملکرد سیاه دانه عنوان شده است. بر این اساس در مناطق مختلف، زمان های متفاوتی برای کشت این گیاه پیشنهاد گردیده است. در استان بوشهر بیشترین عملکرد با تاریخ کاشت 15 آذر حاصل شد. در اصفهان 25 آبان، در گلستان نیمه مهر تا نیمه آبان، در مشهد، اسفند ماه و در قائنات، کاشت در فروردین، بیشترین عملکرد را نشان داده است.

بنا بر گزارشات، در قزوین، سیستان و بسیاری از مناطق کشور کشت پاییزه به بهاره دارای ارجحیت بوده است. در برخی مناطق مانند سمیرم، کشت سیاهدانه به صورت انتظاری انجام میشود. به این معنی که بذرها قبل از بارندگی پاییزه در زمین کاشته شده و با اولین بارندگی، شروع به فعالیت میکنند. بنابراین تاریخ کاشت واقعی را طبیعت مشخص خواهد کرد. جهت کاشت این گیاه، پس از انجام عملیات شخم و تسطیح زمین توسط دیسک، کشت بطور مکانیزه با ردیفکار ریزدانه کار کلزا با خط کشی هایی به فواصل 31 سانتی متر صورت میگیرد.

به این ترتیب مقدار بذر استفاده شده، 3-4 کیلوگرم در هکتار می باشد. کاشت با بذر کار همدانی میتواند مقدار مصرف بذر را تا 51 درصد افزایش دهد. این مقدار در کاشت دستی 11تا 15 کیلوگرم خواهد بود. بذر سیاهدانه نسبتاً کوچک است به طوریکه وزن 1111 دانه آن به طور متوسط 2/4  گرم گزارش شده است. بر اساس تحقیقات، تراکم 251 بوته در متر مربع با فواصل آبیاری دو هفته مناسبترین ترکیب برای تولید سیاه دانه در شرایط آب و هوایی مشهد و تراکم 351 بوته در متر مربع دارای بهترین عملکرد در شهرستان قائنات و بیرجند، گزارش شده است.

 جهت خرید بذر سیاهدانه ایرانی تماس بگیرید

 

وزن کیسه 10 کیلو گرم