بذر شنبلیله اردستانی

قیمت هر کیلو بذر شنبلیله اردستانی
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
52,000تومان

توجه : قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز بذر شنبلیله اردستانی تماس بگیرید

بذر گیاه شنبلیله اردستانی در چه شرایطی قابل کاشت است:

گیاه شنبلیله اردستانی در طول رویش به هوای گرم نیاز دارد. اگرچه در خاک های شنی و فقیر می روید ولی برای کشت انبوه شنبلیله اردستانی باید از خاک های آهكی و غنی از مواد و عناصر غذایی استفاده کرد.

آب کافی نقش عمده ای در افزایش عملكرد دانه شنبلیله اردستانی دارد. شنبلیله اردستانی در تثبیت نیتروژن نقش عمده ای دارد. زمین هایی که در آن این گیاه کشت می شوند غنی از ازت خواهند بود. از این رو توصیه می شود پس از برداشت شنبلیله گیاهانی کشت شوند که نیاز آن به ازت زیاد باشد.

مراحل کاشت و برداشت شنبلیله اردستانی به چه صورت است:

مرحله اول: آماده سازی خاک برای کاشت شنبلیله اردستانی

در فصل پاییز پس از افزودن فسفر و پتاس شخم متوسطی زده می شود. اواخر زمستان بستر خاک را برای کشت شنبلیله اردستانی باید آماده کرد.

مناسب ترین زمان برای کاشت بذر شنبلیله اردستانی چه زمانی است و فواصل کاشت بذر شنبلیله اردستانی چقدرباید باشد:

اوایل بهار(فروردین) زمان مناسبی برای کشت مستقیم بذر شنیلیله اردستانی در زمین اصلی است. بذر های شنبلیله اردستانی در ردیف هایی به فاصله 25 سانتی متر کشت می شوند. عمق مناسب کاشت بذر شنبلیله 1 تا 1/5 سانتی متر است. برای هر هكتار زمین 22 تا 25 کیلوگرم بذر باکیفیت مناسب نیاز می باشد.

طرز کاشت بذر شنبلیله اردستانی به چه صورت است:

بذر های شنبلیله اردستانی را به صورت ردیفی و با استفاده از ردیف کار غلات در ردیف های مورد نظر باید کشت کرد. پس از کاشت، زمین را باید به طور کافی آبیاری کرد تا شرایط برای جوانه زنی آماده گردد.

برداشت محصول و بذر شنبلیله اردستانی چگونه انجام میشود:

شنبلیله اردستانی حدود شش هفته پس از کاشت به گل می رود. میوه معمولا چهار تا پنج هفته پس از گلدهی آماده برداشت می شود. فصل تابستان ( تیر– مرداد) زمان مناسبی برای برداشت میوه شنبلیله است.

تأخیر در برداشت سبب ریزش دانه می شود. برداشت میوه در روزهای گرم و خشک توصیه می شود.

پس از برداشت، میوه ها را باید بوجاری، تمیز و بسته بندی کرد. عملكرد پیکره رویشی خشک 5 تن در هكتاراست و از هر هکتار 1/5 تا 2/8 تن بذر شنبلیله قابل برداشت می باشد.

 

وزن کیسه 10 کیلو گرم