بذر لوبیا سبز بدون نخ سان ری روزن سیدز هلند

فروش بذر لوبیا سبز بدون نخ سان ری
تماس برای قیمت

مشخصات بذر لوبیا سبز سانری روزن سیدز هلند به شرح زیر است:

دوره رشد بذر لوبیا سبز سانری روزن سیدز هلند: این بذر از نوع لوبیا سبز های نیمه دیررس میباشد.

اندازه غلاف بذر لوبیا سبز سانری روزن سیدز هلند: 16 سانتی متر طول غلاف این بذر است.

سطح مقطع غلاف بذر لوبیا سبز سانری روزن سیدز هلند: سطح مقطع غلاف این بذر گرد میباشد. 

رنگ غلاف بذر لوبیا سبز سانری روزن سیدز هلند: رنگ غلاف حاصل از کاشت این بذر سبز متوسط است

برای دریافت مشاوره کاشت و همچنین اطلاع از قیمت بذر لوبیا سبز به قسمت تماس با ما مراجعه فرمایید.

 

وزن کیسه 10 کیلو گرم