بذر هویج نانتس شرکت روزن سیدز هلند

بذر هویج میان رس استاندارد
تماس برای قیمت

دوره رشد بذر هویج نانتس شرکت روزن سیدز هلند : میان رس

طول ریشه بذر هویج نانتس شرکت روزن سیدز هلند : 17 - 21 سانتی متر

شکل ریشه بذر هویج نانتس شرکت روزن سیدز هلند : استوانه ای سوسیسی شکل

اوریجین بذر هویج نانتس شرکت روزن سیدز هلند : کشور فرانسه

رنگ و فرم ریشه بذر هویج نانتس شرکت روزن سیدز هلند : نارنجی تقریبا یکنواخت

وزن قوطی 500 گرم