بذر پیاز سفید زودرس کندر سید

محصول شرکت کندر سید آمریکا
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تماس برای قیمت

ویژگی های بذر پیاز سفید زودرس  کندر سید

بذر پیاز سفید زودرس کندر سید از جمله ارقام پیاز سفید روز کوتاه و زودرس میباشد که تولید شده توسط شرکت آمریکایی کندر سید است.

بذر پیاز سفید زودرس  کندر سید جزو ارقامی است که طول دوره رشد آن بین 90 تا 100 است.

بذر پیاز سفید زودرس  کندر سید رقم ارلی وایت گرانو دارای طول دوره انبار مانی متوسط بوده و نسبت به بیماری های ریشه نسبتا مقاوم میباشد.

وزن قوطی 500 گرم