بذر آتریپلکس کانیسنس

توجه : قیمت درج شده در این صفحه به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز بذر آتریپلکس تماس بگیرید

گیاه آتریپلکس چه مشخصاتی دارد:

گیاه آتریپلکس گیاهی یک ساله یا چند ساله علفی، نیمه خشبی، دارای ریشه های راست و بلند، گل آذین پانیکول، گلها نر و ماده است.

برگهای گیاه آتریپلکس به صورت تخم مرغی، میوه آتریپلکس فندوقه بالدار میباشد. نام دیگر گیاه آتریپلکس اسفناج وحشی است از جمله گیاهان بوته ای از خانواده اسفناجیان که کشت آن در شرایط آب و هوایی خاص کشورمان نتیجه بسیار مطلوب و خوبی دارد.

گیاه آتریپلکس کانیسنس

آتریپلکس گیاهی خوش خوراک و مناسب برای تغذیه دام ها میباشد. در مقابل خشکی و کم آبی و گرمای زیاد مقاوم بوده و در محیط های شور به خوبی رشد میکند، به عالوه از شوری خاک می کاهد و در نتیجه باعث ایجاد محیطی مساعد برای رشد و تجدید حیات گیاهان دیگر میگردد. روی هم رفته این گیاه با بازده علوفه ای خوبی که دارد برای احیاء و اصلاح مراتع مناسب میباشد.

اهمیت گیاه آتریپلکس به چه صورت است:

آتریپلکس بطور کلی دارای 417 گونه است و یکی از بهترین گیاهان برای تامین علوفه در مناطق خشک و شور به حساب میآید. در یک نگاه کلی میتوانیم اهمیت آتریپلکس را به صورت زیر تعریف کنیم:

1- اهمیت بوم شناسی گیاه آتریپلکس:

مقاوم به خشکی، رطوبت و بارندگیه ای کم

مقاومت به سرما: یخبندان های زمستانه تا صفر درجه را تحمل میکند

مقاومت به شوری: در شوری باالی خاک رشد میکند.

ارزش علوفه ای آتریپلکس:

 گیاه آتریپلکس به صورت پرای مستقیم توسط احشام قابل استفاده است.

نیازهای خاکی گیاه آتریپلکس:

زمین های شور یا گچی شور یا نمکی مرطوب را میپسند.

گیاه آتریپلکس توسط چه حیواناتی قابل استفاده است:

گوسفند، شتر، شکارها (بز کوهی) 

ترکیب شیمیایی گیاه آتریپلکس به چه صورت است:

از 100 گرم برگ آتریپلکس، 17 گرم پروتئین، 3 گرم روغن، 56 گرم کربوهیدرات، 24 گرم خاکستر قابل استحصال میباشد.

نحوه کاشت گیاه آتریپلکس به چه صورت است:

1-آتریپلکس از نظر تولید علوفه، سرسبز بودن در بیشتر روزهای سال، رشد در زمینهای شور و فقیر و حتی باتالقی، اهمیت فراوانی دارد.

2-نحوه کشت آتریپلکس به دو صورت کشت مستقیم بذر (بذرپاشی) و نهال کاری انجام میشود.

3- بذرپاشی مستقیم باید پس از پاک کردن بذرها انجام شود.

4- مقدار بذر مصرفی، در روش بذرپاشی، برای هر هکتار 15 تا 30 کیلوگرم است.

5-برای برداشت بذر از بوته های آتریپلکس باید از چرای آن توسط دام در بهار و پاییز خودداری کرد.

6-در کاشت گلدانی آتریپلکس، باید خاک گلدان از سه قسمت خاک، کود و ماسه پر شود.

7-تعداد بذرهای کاشته شده در هر گلدان باید به اندازهی باشد که در هر گلدان پالستیکی 3 تا 4 بذر سبز شود.

8-تنک کردن نهالها زمانی انجام میشود که بوتههای آتریپلکس 3 تا 4 برگی باشند.

9-بهترین زمان انتقال نهالها وقتی است که ارتفاع نهالها به حدود 20 سانتیمتر رسیده باشند.

10-مناسبترین عمق کاشت نهال در زمین اصلی حدود 30 سانتیمتر است.

11-پس از کاشت نهال در زمین، اگر در سالهای اول بارندگی نشود، نهالهای کاشته شده را باید آبیاری کرد.

نقش گیاه آتریپلکس در اصلاح خاک های شور به چه صورت است:

آتریپلکس یا اسفناج وحشی در بیابان های شور و صحراها به عنوان یک گیاه غالب جوامع گیاهی شور به حساب می آید. این گیاه بومی مناطق خشک است و گونه های از آن به صورت بومی در ایران نیز وجود دارد. گونه های از آن به صورت درخت و درختچه بوده، شاخ و برگ خود را به اطراف می گستراند ریشه بسیار عمیق و متراکم که تا حدود 5 متر نیز میرسد برگهای آن منفرد و سبز مایل به کبود یا خاکستری میباشد. گیاه آتریپلکس جزو گیاهان شورپسند بوده و بعضی گونه ها مانند پولیکاریا و موناتی شوری بسیار بالایی از نمک طعام و بور را در محیط کشت تحمل می نمایند. 

 

بذر آتریپلکس کانینسنس به صورت بوجاری شده و در کیسه های 10 کیلویی عرضه میشود.

جهت دریافت مشاوره و اطلاع از قیمت بذر آتریپلکس کانیسنس با ما تماس بگیرید.

وزن کیسه 10 کیلو گرم