بذر ارزن مرواریدی مهران

فروش بذر ارزن مرواریدی رقم مهران
تاریخ تحویل: 3 الی 5 روز (لارج آیتم )
96,000تومان

 توجه: قیمت درج شده به روز نمی باشد، جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

نام علمی ارزن: 

بذر ارزن مراویدی مهران اولین رقم ارزن مرواریدی ثبت شده با عملکرد علوفه بالا مناسب برای کشت در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق خشک و حاشیه ای میباشد. 

بذر ارزن مراریدی مهرانتصویر بذر ارزن مرواریدی مهران

امروزه تولید علوفه به دلیل ارتباط مستقیم با بخش دام پروری و تولید محصولات پروتئینی یکی از مهم ترین بخش های کشاورزی است. مصرف جهانی گوشت و شیر (به عنوان دو فرآورده پروتئینی اصلی) تا سال 2030 در کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر خواهد شد و به تبع آن نیاز به تولید علوفه نیز افزایش خواهد داشت. از طرفی به دلیل خشک سالی و بحران آب در سال های اخیر انتظار می رود تولید علوفه از گونه های گیاهی مقاوم به خشکی (مانند ارزن) بخش بزرگی از تامین نیاز علوفه کشور را به خود اختصاص دهند. رقم جدید ارزن مرواریدی مهران از طریق گزینش در ژرم پلاسم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اصلاح و معرفی شده است. از خصوصیات بارز این رقم عملکرد علوفه بالا (60-70 تن عملکرد علوفه تر در هکتار)، زودرسی و تحمل مناسب به کم آبی است. انتظار می رود با توجه به عملکرد بالای رقم مهران و کیفیت خوب علوفه ارزن (با پروتئین 15 درصد)، این رقم می تواند به عنوان اولین رقم تجاری ارزن مرواریدی تا حد زیادی موجب افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد گردد. 

مناطق مورد کشت: مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق خشک و حاشیه ای

پیش بینی سطح جایگزینی طی دوره 7 ساله (هکتار): 700 

مشخصات زراعی و متمایز کننده رقم جدید ارزن مرواریدی مهران

گروه رسیدگی ارزن مراویدی مهران: از نظر تولید دانه متوسط رس و از نظر تولید علوفه زودرس میباشد.

ارتفاع بوته ارزن مراویدی مهران: 120-110 سانتی متراست.

واکنش به خوابیدگی ارزن مراویدی مهران: نسبت به خوابیدگی مقاوم میباشد

میانگین تعداد پنجه ارزن مراویدی مهران: 10-8 پنجه به ازای هر بوته

میانگین طول پانیکول ارزن مراویدی مهران: 25-20 سانتی متر

رنگ دانه ارزن مرواریدی مهران: خاکستری

تعداد دانه در پانیکول ارزن مراویدی مهران: 800-700 دانه

میانگین وزن هزاردانه (گرم) ارزن مراویدی مهران: 5/8-8 گرم

میانگین تعداد روز تا گلدهی ارزن مراویدی مهران70-60 روز

میانگین تعداد روز تا رسیدگی ارزن مراویدی مهران: 90-85 روز

میانگین عملکرد علوفه ارزن مراویدی مهران: 70-60 تن در هکتار

میانگین عملکرد دانه ارزن مراویدی مهران: 2/3 تا 5  تن در هکتار

خصوصيات کلی ارزن مرواريدي:

1 – قابل استفاده براي غذاي انسان و دام وطيور

2 – مناسب كشت در شرايط سخت و استرس هاي خشكي وخاك هاي ضعيف

3 – عملكرد علوفه بالا

4 – توليد پنچه زياد و دگرگشني رقم شاخص اين گروه از ارزن ها ، ارزن نوتريفيد (NUTRIFEED) مي باشد كه در زير به پاره اي از خصوصيات آن اشاره مي شود.

عمليات كاشت و برداشت ارزن:

1 – خاك مناسب برای کاشت ارزن چه ویژگی هایی دارد؟

خاك هاي لومي و لومي شني مناسب كشت ارزن هستند. خاك هاي سنگين چندان مناسب براي كشت ارزن نيستند بخصوص در موقع سبزشدن بذر، مشكل سله محدود كننده خواهد بود. خاك بايد بدون زه آب وكاملاً زهكشي شده باشد.

2 – تاريخ كاشت ارزن چه زمانی است:

در زماني كه درجه حرارت خاك 15-14 سانتيگراد شده باشد امکان كشت آن وجود دارد.

زمان کاشت ارزن در مناطق سردسیر:

اواخر ارديبهشت تا تا نيمه اول خرداد

زمان کاشت ارزن در مناطق معتدل:

اوايل تا اواسط ارديبهشت دركشت اول ، اواخر خرداد تا اواخرتيرماه

زمان کاشت ارزت در مناطق گرم:

اواسط فروردين تا اوايل ارديبهشت دركشت اول ،اواخر مرداد تا اوايل شهريور در كشت دوم

3 – ميزان بذر مورد نیاز ارزن در هر هکتار

ميزان بذر مورد نياز 15-10 كيلوگرم درهكتار در كشت ماشيني و حدود 20-15 كيلوگرم در كشت دستپاش ، فاصله مطلوب رديف ها از همديگر حدود 50 سانتيمتر و فاصله بوته ها از هم حدود 15-12 سانتيمتر با عمق كاشت 3-2 سانتيمتر توصيه شده و تراكم مطلوب كشت 400-300 هزاربوته درهكتار مي باشد.

4 – تغذيه گياهي ارزن چگونه است؟

با توجه به وضعيت حاصلخيزي خاك و كشت قبلي ميبايست نسبت به توصيه كودي اقدام كرد. در مجموع حدود 100 كيلوگرم كود فسفاته، 50 كيلوگرم كود ازته و 40 كيلوگرم كود پتاسه درهكتار مورد نياز است. گرچه بهترين روش توصيه كودي انجام آزمون خاك مي باشد.

5- نحوه آبياري گیاه ارزن چگونه است؟

لازم است در آبياري اول و دوم دقت كافي انجام شود تا مشكل سله بستن خاك را بويژه در خاكهاي سنگين نداشته باشيم.ارزن در دور آبياري 10-7 روز يكبار بالاترين عملكرد را خواهد داشت. بطور متوسط ميزان آب مصرفي اين گياه حدود 4000-3000 مترمكعب در هكتار مي باشد.

6 – برداشت ارزن چگونه انجام میشود؟

در شرايط حال حاضر استان (ادامه خشكسالي و محدوديت منابع آب) استفاده علوفه اي از ارزن با توجه به نياز بالاي بخش دامپروري استان به علوفه، مورد تاكيد مي باشد. بدين منظورمناسب ترين زمان برداشت شروع دانه بندي گياه مي باشد و جهت برداشت دانه هنگامي كه رنگ خوشه ها و برگهاي مسن به زردي گراييد بهترين زمان برداشت مي باشد.

 برای دریافت مشاوره و خرید بذر ارزن مرواریدی مهران با ما تماس بگیرید

 

وزن کیسه 25 کیلو گرم