بذر خربزه مشهدی خاتونی آتیس

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

بذر خربزه مشهدی خاتونی آتیس چه مشخصاتی دارد:

 

طول دوره رشد بذر خربزه مشهدی خاتونی چند روز است:

از کاشت بذر تا برداشت محصول 85-95 روز به طول می انجامد. 40 روز پس از کشت،  گیاه خربزه وارد فاز زایشی می شود و گلدهی آغاز می شود.

روش کاشت بذر خربزه مشهدی خاتونی به چه صورت است:

کاشت خربزه خاتونی مشهدی به صورت نشاء و کشت مستقیم بذر صورت می گیرد.

فاصله کشت روی ردیف از 30 تا 90 سانتی متر و فاصله ردیف از 200 تا 300 سانتی متر می باشد.

عمق کاشت بذر 5-3 سانتی متر پیشنهاد میشود. برای هر هکتار بذر مصرفی یک کیلو در هکتار و بصورت کشت نشایی 700 گرم نیاز می باشد.

میزان عملکرد بذر خربزه مشهدی خاتونی معمولا چقدر است:

عملکرد بذر آتیس  25 تن به بالا و در شرایط مطلوب تا 60 تن عملکرد خواهد داشت. میوه ها دارای سایز یکدست  و وزن تقربی هر خربزه 4-3 کیلوگرم می باشد.

مقاومت نسبی به فوزاریوم از ویژگی های مطلوب این رقم میباشد.

مقاومت نسبی به شوری آب و خاک از دیگر خصوصیات این بذر است.

شبکه بندی (تور یا زره) بالا و درصد میوه صابونی بسیار کم از ویژگی های بسیار خوب این رقم است.

درصد قند بالا و شیرینی مطلوب نیز از خصویات بارز این رقم به شمار می آید.

بذر بوسیله قارچ کش مناسب، ریز مغذی و اسید آمینه تیمار شده است و زمان جوانه زنی را کاهش داده و میزان مصرف آب برای سبز شدن را کاهش داده است.

وزن قوطی 500 گرم