بذر خیار بیت آلفا ویکیما دانمارک

محصول شرکت ویکیما دانمارک
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
125,000تومان

این بذر از نوع آزاد گرده افشان بوده و مناسب کشت در فضای باز است.

این بذر محصول شرکت ویکما از کشور دانمارک میباشد.

این رقم از خیار جزو ارقام زود رس بوده که طول دوره رشد آن از زمان کاشت تا برداشت حدود 60 روز است.

طور میوه این رقم از خیار حدود 14 تا 16 سانتی متر است.

این بذر در قوطی های 100 گرمی و کارتن های 2/4 کیلویی حاوی 24 قوطی 100 گرمی قابل عرضه است.

 

 

وزن قوطی 100 گرم