بذر خیار فضای باز 27009 گلوریا سیدز

فروش بذر خیار فضای باز رقم 27009 از شرکت گلوریا سیدز
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تماس برای قیمت

درصد خلوص بذر خیار فضای باز 27009  گلوریا سیدز: 99 درصد 

درصد قوه نامیه بذر خیار فضای باز 27009  گلوریا سیدز: 95 درصد 

تعداد بذر خیار فضای باز 27009  گلوریا سیدز در هر پاکت : 2500 عدد

تولید میوه بر روی شاخه اصلی بوته خیار انجام میگیرد.

بذر خیار فضای باز 27009  گلوریا سیدزرقمی زودرس با دوره برداشت طولانی است.

بذر خیار فضای باز 27009  گلوریا سیدزمقاوم در برابر گرما میباشد

رنگ میوه حاصل از کاشت بذر خیار فضای باز 27009  گلوریا سیدز سبز تیره، بسیار سفت و هم شکل است.

میوه حاصل از کاشت بذر خیار فضای باز 27009  گلوریا سیدز قلمی جذاب با شیارهای متوسط میباشد.

میوه بسیار بازارپسند با متوسط طول 17 تا 19 سانتی متر است.

این رقم مقاومت نسبی به سفیدک پودری و ویروس های (CMV,ZYMV,PMR,PRSV,CVYV,Scab) دارد
 
این رقم مناسب کشت به عنوان رقم اصلی در تمام فصول سال در ایران میباشد.