بذر خیار مینی سما گلخانه ای هیبرید F1

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تماس برای قیمت

مشخصات بذر خیار مینی گلخانه ای سما به صورت زیر است:

درصد خلوص بذر خیار مینی سما: 99 درصد

درصد قوه نامیه یا جوانه زنی بذر خیار مینی سما: 95 درصد

تعداد بذر در هر بسته: 500 عدد

سم ضدعفونی کننده بذر: تیرام

بذر خیار گلخانه رقم سما از جمله بذر های خیار گلخانه ای مینی یا به اصطلاح اصلاحی میباش گه در کشور ایران تولید میشود.

بذر خیار مینی سما

تصویر گلخانه کشت شده از بذر خیار مینی سما

بذر خیار مینی سما به صورت بسته های 500 عددی عرضه میشود.

بذر رقم خیار گلخانه ای سما جزو ارقام زودرس با سازگاری و عملکرد بالا میباشد

بذر خیار گلخانه ای رقم سما از دسته بذر های میانگل با 2 تا 4 گل در هر گره میباشد

تولید میوه های شیاردار و کوتاه به طول 10-9 سانتیمتر از ویژگی های بارز بذر خیار گلخانه ای سما است.

بذر خیار گلخانه ای سما نسبت به بیماری سفیدک پودری و داخلی مقاوم میباشد و برای کشت گلخانه ای در فصل پاییز و بهار مناسب میباشد.

میوه به رنگ سبز بازار پسند بوده و از کیفیت خوبی برخوردار می باشد. فاصله میانگره ها در این رقم کوتاه بوده و سبب عملکرد مناسب آن شده است.

تعداد بذر در هر بسته 500 عدد