بذر پنبه ماکسا یونان گلدن وست

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: شرکت گلدن وست یونان

این بذر با هدف ضدعفونی و افزایش بهتر جوانه زنی و سرعت رشد با مواد ویژه ای پوشش دار شده است

250,000تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمی باشد، جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

بذر پنبه رقم ماکسا از شرکت گلدن وست چه مشخصاتی دارد:

بذر پنبه ماکسا رقمی میانرس میباشد که برای مناطقی که معتدل پیشنهاد میشود.

ارتفاع بوته بذر پنبه ماکسا متوسط با تیپ نیمه باز و متراکم و پرپشت است.

 بذر پنبه ماکسا مقاومت بالا نسیت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی دارد.

بذر پنبه ماسکا سازگاری بالا یی با انواع خاک و اقلیم های کشور ایران از خود نشان داده است.

بذر پنبه ماکسا واریته ای کم‌ توقع همراه با پتانسیل عملکرد بالا میباشد.

بذر پنبه ماکسا دارای تیپ برگ کرک‌دار است.

تراکم پیشنهادی برای کشت بذر پنبه ماکسا 120.000 تا 140.000 بوته در هکتار است.

وزن غوزه بذر پنبه ماکسا به طور میانگین بین 5/5 تا 5/2 گرم میباشد.

کیل محصول بر پنبه ماکسا بین 38-36 درصد است.

طول الیاف محصول بذر پنبه ماکسا بین 30-29 میلیمتر است.

استحکام الیاف محصول بذر پنبه ماکسا 31-30 gr/tex است.

میکرونر محصول بذر پنبه ماکسا 4/1- 4/3 میباشد.

یکنواختی محصول بذر پنبه ماکسا بیش از 85% است.

جهت دریافت مشاوره و اطلاع از قیمت بذر پنبه ماکسا با شماره زیر تماس بگیرید

وزن کیسه 25 کیلو گرم