بذر چغندر قند ایرانی آریا سوپر گواهی شده

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
1,600,000تومان

زمان مناسب کشت: فصل بهار 

تعداد جوانه: تکجوانه (منوژرم) 

تیپ رقم: N (حد متوسط عیار و عملکرد)

منطقه مناسب کشت: مناطق معتدل 

میزان اراضی مستعد برای کشت رقم در کشور: 20 هزار هکتار 

سطح پلوئیدی: دیپلوئید

سایز بذر: 3/5-4/75 میلیمتر

عملکرد ریشه: متوسط 

عیار قند: بالا 

عملکرد شکر سفید: متوسط-بالا 

مقاومت به ریزومانیا: بالا 

تحمل به نماتد سیستی: بالا

قیمت درج شده در سایت قیمت یک واحد 100 هزار عددی است

برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت سفارش بذر تماس بگیرید