بذر یونجه بمی اصلاح شده شناسنامه دار

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
99,000تومان

معرفی بذر یونجه بمی اصلاح شده و شناسنامه دار:

بذر یونجه بمی چه ویژی هایی دارد:

يونجه بمي مانند يونجه بغدادي مخصوص کشت در مناطق حاره اي يا گرم کشور ایران میباشد.

بلنـداي قد بوته یونجه بمی متوسـط بوده و ارتفاع بوته آن در حدود 60-65 سانتيمتر میباشد و بـرگ هـاي بـه نـسبت بزرگـي را دارد.

یونجه بمی سـاليانه ميتواند تا بيش از 10 چين علوفه تولید کند توليد كند.

مقاومت يونجه بمي در برابر گرما و خشكي بيـشتر از يونجه يزدي میباشد.

بذر يونجه بمي استاندارد و اصلاح شده از بذر یونجه يزدي مقداری بزرگتر است.

بذر یونجه بمی استاندارد اصلاح شده و شناسمه دار براي كاشت در منـاطق جيرفـت و بم در استان کرمان و مناطق گرم و خشک در استان خوزستان مناسب است.

 

وزن کیسه 25 کیلو گرم