بذر پنبه الپیدا گلدن وست یونان

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: شرکت گلدن وست یونان
250,000تومان

ویژگی های اصلی بذر پنبه الپیدا گلدن وست یونان به صورت زیر است:
تنوع زودرس
سازگاری عالی با محیط های مختلف و ایده آل برای کاشت دیررس و فصل کوتاه
پتانسیل بازدهی و عملکرد بالا
کیفیت فیبر درجه یک
تحمل خوب نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم

تحمل خبو در برابر طوفان شدید برداشت پس از باران های شدید
وزن غوزه: 6.0-6.6 گرم
نوع برگ مودار متوسط
10000 هسته در کیلوگرم
تراکم کشت بوته در هر هکتار: 130.000-160.000 بوته در هکتار

روش صحبح آبیاری:

آبیاری پس از کاشت را از کرت اول شروع کنید سپس با آبیاری معمولی ادامه دهید یعد از آن آبیاری های منظم در طول دوره گلدهی منجر به پتانسیل عملکرد بالاتر می شود .

ویژگی های فیبر محصول پنبه الپیدا گلدن وست یونان:
نرخ تبدیل:
37-39درصد
طول: 
30/5-31/5 میلی متر
استحکام : قوی
31-32/5 گرم بر تکس
میکرونر:
3/9-4/2
یکنواختی:
85 درصد