بذر چغندر قند ایرانی آسیا گواهی شده

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
1,700,000تومان

بذر چغندر قند آسیا اولین رقم مقاوم به نماتد مولد گره ریشه و ریزومانیا چغندرقند تولید شده در ایران است.

زمان مناسب کشت : فصل بهار 

تعداد جوانه : تکجوانه (منوژرم) 

تیپ رقم : N ( حد متوسط عیار و عملکرد)

منطقه مناسب کشت : مناطق معتدل

میزان اراضی مستعد برای کشت رقم در کشور : 1 هزار هکتار 

سطح پلوئیدی : دیپلوئید 

سایز بذر : 3/5-4/75 میلیمتر

عملکرد ریشه : بالا 

عیار قند : متوسط

عملکرد شکر سفید : بالا

مقاومت به ریزومانیا : متوسط

مقاومت به نماتد مولد گره ریشه : متوسط

قیمت درج شده در این صفحه قیمت هر واحد 100 هزار عددی است.

برای دریافت مشاوره رایگان و خرید بذر با ما تماس بگیرید