بذر گل جعفری زرد و نارنجی

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
3,000تومان

مشخصات گیاه‌ شناسی گل جعفری چیست:

از خانواده Asteraceae(Compositae) می‌باشد. موطن اصلی آن مکزیک می‌باشد. یکی از گل‌های یک‌ساله بهاره و تابستانه است و گل‌های آن زرد، نارنجی، زرد لیمویی می‌باشد. عمدتاً گیاهانی پاکوتاه و پا متوسط و پابلند هستند. ارتفاع آن بعضاً به 70 تا 100 سانتی‌متر می‌رسد.

 

خاک مناسب کشت گل جعفری چه شرایطی دارد:

خاک بانفوذ پذیری مناسب را دوست دارد. در خاک‌های غنی از مواد آلی (کودهای حیوانی) رشد جالبی ندارد. در خاک‌های مساعد سالم و تازه رشد و نمو خوبی دارند. برای اکثر خاک‌ها مناسب است.

 

آبیاری گل جعفری به چه صورت باید انجام شود:

به آبیاری منظم نیاز داشته و آبیاری باید متوسط بوده و بایستی زمین نیز همیشه مرطوب باشد.

 

کود دهی به گل جعفری به چه صورت باید انجام شود:

به کود خاصی نیاز ندارد.

 

مکان مناسب برای رشد مناسب گل جعفری چه ویژگی هایی دارد:

محل‌های آفتاب‌گیر را دوست دارد. در محل‌های نیمه سایه نیز به‌خوبی رشد می‌کند.

 

زمان گل‌دهی گل جعفری چه موقع است:

از اوایل خردادماه گل‌ها ظاهر می‌شود و بعضاً تا اوایل پاییز گل‌دهی دارد.

 

طرز کاشت و ازدیاد گل جعفری از طریق بذر به چه صورت است:

ازدیاد گل جعفری از طریق بذر می‌باشد بذرها را می‌توان در اواخر زمستان در شاسی و گلخانه سرد کاشته و در فروردین‌ماه در هوای آزاد در بستر اصلی نشا نمود. بذر را به‌صورت نواری کاشته و پس از جوانه‌زدن آن‌ها را تنک می‌کنند و مواظبت می‌نمایند تا نشاها رشد خود را به‌خوبی انجام دهند. بذر نباید به‌صورت انبوه کاشته شود و فاصله نشا در بستر اصلی بین 20 تا 30 سانتی‌متر خواهد بود. گاهی نیز در اوایل اردیبهشت بذر را در هوای آزاد می‌توان در خزانه کشت نمود و پس از یک‌بار نشا در اوایل خردادماه به بستر اصلی انتقال داد.

 

کاربردهای گل جعفری در چه مواردی است:

واریته‌های پاکوتاه در کنار باغچه به‌صورت جدا از هم یا به‌صورت گروهی کاشته می‌شوند. واریته‌های پابلند در حاشیه‌های بزرگ کاربرد دارد. در گلدان برای تزیینات نمای ساختمان‌ها، تراس‌ها و بالکن‌ها کاربرد دارد. از واریته‌های گل درشت به‌عنوان گل بریده مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

گونه‌های مهم گل جعفری کدام اند و چه ویژگی هایی دارند:

ارقام و هیبریدهای جعفری در چهار گروه تقسیم می‌شوند.

-جعفری آفریقایی از T. erecta مشخص شده‌اند. پر رشد هستند و ارتفاع آن تا 90 سانتی متر می رسد. دارای گل های پرپر کروی بزرگ هستند که قطر آن ها به 12 سانتی متر میرسد.

انواع پاکوتاه آن نیز وجود دارد.

-جعفری‌های فرانسوی از T. patula مشتق شده‌اند. ساقه آن بنفش است. ارتفاع آن به 30 تا 40 سانتی متر میرسد. گل ها کم پر هستند. انواع پا کوتاه اصلاح شده آن نیز وجود دارد.

-هیبریدهای آفریقایی، فرانسوی بوته‌ای بوده و از تلاقی T. erecta و T. patula مشتق شده‌اند. گل‌ها به رنگ زرد و نارنجی هستند. قادر به تولید بذر نمی‌باشد.

-جعفری‌های سینت Signet marigolds  برافراشته بوده و از T. tenuifolia مشتق شده‌اند. دارای گل‌های زیادی به رنگ زرد و نارنجی است.

 

آفات و بیماری‌های گل جعفری چه مواردی هستند:

از مهم‌ترین بیماری‌های آن پژمردگی، بوته میری، بوتریتیس، پوسیدگی ریشه و ساقه و بیماری‌های برگی می‌باشد. از آفات مهم آن کنه است.