بذر یونجه یزدی گرمسیری اصلاح شده شناسنامه دار

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
129,000تومان

توجه: قیمت درج شده در این صفحه به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز بذر یونجه یزدی تماس بگیرید

 

مشخصه بارز يونجه يزدي كيفيت و عملكرد بـالا ي آن اسـت . ايـن رقـم خـاص منـاطق معتدله بوده كه ميتوان آن را در مناطق به نسبت گرم و خشك نيز كشت كرد. ارتفاع بوتـه در اين يونجه یزدی 50-60 سانتي متر بوده ولي داراي شاخ و بـرگ بـه نـسبت زيـاد و بـر گهـاي بزرگتر است . برگها از رقم همداني بازتر بوده و ميـزان كـرك در يونجـه يـزدي بيـشتر از يونجه همداني است . به علت گرم و خشك بودن منطقه، ساقه هاي آن قويتر و ضخيمتـر از يونجه همداني است.