بذر چغندر قند ایرانی کیمیا گواهی شده

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
1,600,000تومان

زمان مناسب کشت : فصل بهار 

تعداد جوانه : تکجوانه (منوژرم)

تیپ رقم : NZ ( نرمال، تمایل به عیار بالا)

منطقه مناسب کشت : مناطق معتدل 

میزان اراضی مستعد برای کشت رقم در کشور : 20 هزار هکتار

سطح پلوئیدی : دیپلوئید

سایز بذر : 3/5-4/75 میلیمتر 

عملکرد ریشه : بالا 

عیار قند : بالا

عملکرد شکر سفید : بالا

 مقاومت به ریزومانیا : بالا

 

قیمت درج شده در این صفحه قیمت هر واحد 100 هزار عددی است.

 

برای دریافت مشاوره رایگان و خرید بذر با ما تماس بگیرید