بذر چاودار یکساله (سکاله سرال)

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
40,000تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

معرفی گیاه چاودار یکساله یا سکاله سرال:

نام علمی چاودار یکساله: Secale cereale

چاودار زمانی به عنوان علف هرز مزارع گندم و جو محسوب میشود، اما بعدها بصورت اهلی در آمده است. کشت آن در قدیم برای تولید دانه و تهیه نان صورت میگرفت ولی امروزه از مصرف آن کاسته شده، از دانه آن در صنعت برای تولید آرد چاودار و الکل سازی و از کاه آن برای غذای حیوانات و کاغذسازی استفاده میگردد. از چاودار برای تغذیه دامها هم بصورت علوفه تازه و هم بصورت سیلو و دانه استفاده میشود. کشت آن در ایران به منظور قصیل و تهیه دانه متداول است و علوفه ای خوش خوراک دارد. قدرت تحمل به سرمای چاودار بیشتر از گندم و جو است.

 

گیاه چاودار از لحاظ گیاهشناسی چه مشخصاتی دارد:

چاوداراز خانواده گندمیان، گیاهی یکساله، روزبلند و دگرگشن است. ویژگی ظاهری آن شبیه گندم است. ساقه بند بند و تو خالی و برگ های آن کشیده و نوک تیز است. ارتفاع ساقه چاودار بلندتر از گندم است در انواع مختلف حدود 60 تا 200 سانتیمتر میباشد ولی قدرت پنجه زنی آن کمتر از گندم است. سیستم ریشه ای چاودار همانند گندم و جو است. گل آذین چاودار سنبله ای مرکب است. به هر پلکان محور سنبله چاودار، سنبلک چسبیده که وسطی عقیم و دو سنبلک کناری بارور میشوند. هر گلچه دارای سه پرچم است که به هنگام رسیدن دانه گرده از گل خارج شده و گردهها را در خارج از گل آزاد میسازد. کالله در شاخهای پر مانند مادگی به منظور دریافت دانه گرده از گلچه خارج میشود.

 

کاشت، داشت، برداشت چاودار چگونه انجام میشود:

قدرت تحمل به سرمای چاودار بیشتر از گندم و جو است و در مناطقی که سرمای زمستان به قدری شدید است که امکان کاشت گندم و جو وجود ندارد جایگزین مناسبی برای آنها می باشد. مقاومت چاودار در مقابل گرما کمتر از گندم و طول دوره زندگی آن نیز کوتاهتر است. این گیاه را میتوان تا ارتفاع 2400 متری کشت نمود و در خاکهای اسیدی نیز امکان کاشت گندم نیست، چاودار به دلیل توانایی زیادتر میتواند جایگزین گندم شود. کلیه عملیات به زراعی چاودار شبیه گندم و جو میباشد.

زمان کاشت چاودار در اوایل پاییز و میزان بذر مورد نیاز چاودار بسته به شیوه کاشت بین 110-200 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته میشود.

بعد از هر چین برداری مقدار 50-100 کیلوگرم اوره به عنوان سرک استفاده میشود. این گیاه بعد از سبز شدن به سرعت رشد کرده بطوری که از علوفه آن در اواخر بهمن بخوبی میتوان استفاده کرد. معموال به منظور گیاه نگهدارنده و محافظ همراه با حبوبات و لگومها (شبدر- یونجه) کشت میشود. مقدار محصول حدود 24-12 تن علوفه سبز در هکتار میباشد.